جهت خشک کردن و از بین بردن علف های هرز از سم پاراکوات (سبزینه کش) استفاده میشود(سبزینه کش) برای خشک کردن کلزا و از بین بردن علف های هرز قبل از برداشت محصول استفاده می شود.
پروژه ۶ هکتاری در روستای عطا بهلکه

Relative News

Introduction verified by SGS &a

News 2021-08-09
Introduction verified by SGS & Alibaba......View More +

THE 6th SHENZHEN INTERNATIONAL

Shows & Events 2021-05-25
THE 6th SHENZHEN INTERNATIONAL UAV EXPO 2021......View More +

Scouting, Mapping, and Spraying

News 2021-04-21
Scouting, Mapping, and Spraying drone solution......View More +

Copyright © 2016-2021 Shandong Joyance Intelligence Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Email: sales@joyancedrone.com